Zabytki Gminy Police (www.police.info.pl, TV Kab Police)

...były kolejnym tematem gawędy historycznej w Miejskim Ośrodku Kultury pod auspicjami Galerii Historycznej Polic. Temat obszerny, choć... zabytków w tym miejscu Polski za wiele nie ma. Do podjęcia tematu zaprosiłem Jana Antoniego Kłysa, osobę znaną w Policach, dziennikarza, inspektora do spraw ochrony zabytków w Urzędzie Miejskim.

Prelegent rozpoczął od obszernej definicji pojęcia zabytku w polskim prawie. Są podziały na zabytki ruchome, nieruchome, przyrody, krajobrazu... Instytucji zajmujących się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego w kraju jest wiele. Na szczeblu lokalnym może być (jeśli chce) gmina. Tak się dzieje u nas. Dowodzą tego wsparcie finansowe przy odbudowie, restauracji niektórych zabytków sakralnych, urządzenie lapidarium, wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które stawiają sobie za cel ochronę zabytków (np. "Skarb"), istnienie od 1997 Galerii Historycznej Polic, wydawanie pozycji książkowych o przeszłości miasta.

Na spotkaniu Jan Antoni Kłys obszernie i rekordowo szczegółowo omówił zabytki starego miasta oraz nieistniejących kościołów w Policach i Mścięcinie. Jak sam powiedział temat jest tak obszerny, że można go w pełni dopowiedzieć podczas co najmniej kolejnego spotkania. Nie mówił więc jeszcze o Hydrierwerke, budownictwie okresu II wojny światowej (liczne bunkry), o pozostałych obiektach sakralnych gminy, pałacach. Opowieść była barwna, dało się czuć, że prelegent "czuje" temat i nim się pasjonuje. Na spotkaniu licznie zjawili się członkowie stowarzyszeń "Łarpia", "Skarb", dyrektorzy placówek odpowiedzialnych za policką kulturę, przedstawiciele władz miasta i powiatu.

Tymczasem zapraszam na kolejne spotkanie w Galerii historycznej, które odbędzie się 24 lutego. Temat "Gród słowiański w Mścięcinie". Opowiadał o nim będzie archeolog z Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Komentarze

Anonimowy pisze…
To było nudne spotkanie. Żadnego przygotowania merytorycznego Pana Kłysa, treścią prelekcji miały być zabytki a nie cmentarze i historia Polic.
Nawet zapomniał o klasztorze w Policach (Jasienicy). Po prostu żenada.