DZIAŁALNOŚĆ

Z początkiem nowego roku szkolnego wznowiła działalność Galeria Historyczna Polic w Miejskim Ośrodku Kultury. Galeria funkcjonuje w MOK od początku otwarcia placówki przy ul. Siedleckiej.

Zadaniem Galerii prowadzonej przeze mnie, jest popularyzowanie wiedzy z zakresu historii regionalnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych. Na miejscu w dwóch pomieszczeniach można ujrzeć wystawę ukazującą historię miasta i regionu od czasów najstarszego osadnictwa do zakończenia II wojny światowej. Wystawę stanowią ryciny, sztychy, kopie dokumentów, autentyczne dokumenty, przedmioty codziennego użytku dawnych mieszkańców Polic, makiety przestrzenne nieistniejących zabytków z terenu miasta, książki, porcelana, drobne bibeloty. Ciekawa jest wystawa fotografii ukazującej miasto jakiego nie znamy. Pokazane są obiekty, zabytki, których w dużej części już nie ma po wojennych zniszczeniach.


GHP gromadzi wszelkie pamiątki z przeszłości, szczególnie dotyczące historii Polic, gromadzi pamiątki powojenne. Archiwizuje wydawnictwa regionalne, wspomaga uczniów, studentów przy pisaniu prac i pozyskiwaniu materiałów, organizuje spotkania i gawędy historyczne, wycieczki po mieście i regionie, opracowuje i publikuje teksty dotyczące historii regionu w środkach masowego przekazu.

Dwa pomieszczenia: salę 131 i 132 w MOK od początku istnienia i tworzenia Galerii, odwiedziło do tej pory ponad 3,500 osób, w większości dzieci i młodzieży z nauczycielami i wychowawcami. Galerie odwiedzają Niemcy, byli mieszkańcy tych ziem. Osoby piszący prace licencjackie, magisterskie, poszukujące materiałów źródłowych.

Nowością proponowaną przez Galerie są „Zabawy z historią” skierowaną do przedszkolaków i dzieci z klas „zerowych”. Krotka wizyta w Galerii, zajęcia manualne o różnej tematyce i wreszcie zabawy z dawnych czasów dla dzieci, na pewno przypadną do gustu milusińskim. Już wkrótce do polickich przedszkoli trafią zaproszenia do uczestnictwa w zabawie. Zajęcia zaczną się na przełomie października i listopada.