AUTOR BLOGA

Jan Matura (ur. 1953) - badacz dziejów Polic i regionu polickiego. Regionalista, nauczyciel, sportowiec. Początkowo interesował się przeszłością rodzimej Ziemi Nyskiej, po przeprowadzce do Polic w 1980 stał się znawcą historii Ziemi Polickiej. Owocem jego 20-letnich studiów nad dziejami Polic jest monografia Historia Polic od czasów najstarszego osadnictwa do II wojny światowej (Szczecin 1999) opatrzona przedmowami recenzującego ją prof. Antoniego Gizy i burmistrza miasta Police Władysława Diakuna.


Jan Matura zinwentaryzował wszystkie zabytki sztuki sepulkralnej cmentarzy polickich. Zebrał obszerną kolekcję materiałów dotyczących dziejów Polic. Publikował popularnonaukowe artykuły historyczne i regionalistyczne w "Gazecie Polickiej", "Dzienniku Szczecińskim", "Nowym Kurierze", "Magazynie Polickim" i "Kurierze Szczecińskim".

W roku 1996 zaproponował władzom miasta Police utworzenie małego, niezależnego muzeum historii regionalnej. Muzeum to, Galeria Historyczna Polic, zostało otwarte na przełomie 1996 i 1997 roku. Mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Na prośbę władz gminy Police opracował dokumentację Lapidarium Polickiego gromadzącego groby poniemieckie, otwartego 30 września 1998 przy udziale gości niemieckich.

Wykonuje także grafiki i akwarele przedstawiające dawne Police.

Jan Matura posiada również osiągnięcia w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej w Policach. Był jednym z pierwszych czynnie uprawiających bieg w tym mieście. Inicjator imprez sportowych, uczestnik biegów i maratonów w kraju i Europie, trener młodzieży, obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w Tanowie.

Blog Police750, utworzony na okazję 750-lecie nadania praw miejskim Polic, funkcjonuje nieprzerwanie od 2008 r. i jest jednym z najdłużej i najaktywniej prowadzonych blogów historycznych i krajoznawczych na Pomorzu Zachodnim. Jest to obszerne i różnorodne kompendium wiedzy na temat Polic, okolic i Pomorza Zachodniego.