Polickie Lapidarium

Mapa Powiatu Randow z początku XX wieku, wskazuje ponad 25 cmentarzy w miejscowościach znajdujących się w granicach polickiej gminy. Większość z nich można odnaleźć do dziś. Są mocno zniszczone, zdewastowane, pokryte śmieciami. Stare drzewa cmentarne, powalone w ziemię kamienie nagrobne świadczą, że niegdyś grzebano tam ludzi.Po II wojnie światowej cmentarze poniemieckie, żydowskie były nagminnie plądrowane i dewastowane. Kradziono szlachetne gatunki kamieni przerabiając je w zakładach kamieniarskich na nowe. W latach 60-70. ub. stulecia decyzją władz likwidowano stare cmentarze, adaptując teren na parki, skwery. Pozostałe jeszcze kamienie nagrobne służyły jako tani budulec do stawiania miejskich ozdobnych murków, obudowy klombów, a nawet piaskownic dla dzieci. Do dziś w polickim rynku ozdobny kamienny murek okalający stylizowaną postać Sediny, odsłania fragmenty inskrypcji nagrobnych.

W Policach do 1939 roku istniały 3 cmentarze: w Mścięcinie, na terenie aktualnego Parku Staromiejskiego i przy ul. Tanowskiej. Dzisiejszy cmentarz na Tanowskiej znajduje się na terenie dawnego Cmentarza Leśnego.

U schyłku lat 90-tych, gdy napływ turystów niemieckich nasilił się, polickie władze samorządowe postanowiły załatwić wstydliwy problem. Zdecydowano urządzić Polickie Lapidarium. Zlecono wykonanie projektu, inwentaryzację zachowanych elementów, ich restaurację. Jako miejsce wskazano wzgórze w Parku Staromiejskim, dawnym cmentarzu.

Lapidarium zawiera ponad 125 elementów sztuki sepulkralnej, zebranych z blisko 20 cmentarzy z terenu gminy. Miejsce jest piękne, niezwykle i odwiedzane przez wycieczki i indywidualne osoby. Jest polickim pomnikiem tolerancji.

Jan Matura

Komentarze