środa, 15 marca 2017

Policka pamiątka z Mścięcina


Galeria Historyczna Polic poszerzyła swój zbiór o nową pamiątkę wykopaną w ogrodzie domu rodzinnego niegdyś tu mieszkającej, dziś przebywającej w Gryfinie pani Haliny Mitręgi. Ową pamiątką jest stylizowany, bogato zdobiony ornamentami roślinnymi kielich wykonany ze stopu cynku i aluminium.


Pamiątka jest o tyle cenna, że pochodzi stąd z Polic. Jej wiek można określić na schyłek XIX w. Kielich stanowił typowy, cieszący oko domowy bibelot. Dar pani Haliny będzie prezentowany na wystawie, wśród wielu innych przedmiotów pochodzących z Polic.

wtorek, 7 marca 2017

Polickie pamiątki - świadectwo szkolne


Na blogu wspomniałem  już moją styczniową wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy u dyr. Jana Sławczyńskiego. Otrzymałem od niego wiele korespondencji z 1916 r. i Schulzeugnis - świadectwo szkolne Gertrudy Carmesin z 23 marca 1910 r.  Dziś jest to już 117 -  letni zachowany w dobrym stanie dokument.

Przeglądając świadectwo Gertrudy można dowiedzieć się jakich przedmiotów uczyła się w II klasie polickiej szkoły. A były to kolejno: religia, język niemiecki, czytanie, pisownia-kaligrafia, rachunki, historia, geografia, śpiew, rysunki, prace ręczne, gimnastyka.


Skala ocen trochę staroświecka i tak począwszy od najwyższej: bardzo dobry, dobry, stosunkowo dobry, wystarczający, nie wystarczający. Gertruda uczyła się poprawnie i gdyby użyć dzisiejszego przelicznika i współczesnej skali ocen dziewczynka miałaby średnią nieco ponad ocenę dostateczną. Świadectwo zawiera także informacje o frekwencji, zachowaniu.

Na dokumencie widnieją podpisy wychowawcy klasy, dyrektora szkoły oraz rodzica Gertrudy Willego Carmesina.

Trzeba przypomnieć, ze pomieszczeniach dzisiejszego PUP znajdował się hotel i restauracja Carmesin.

Z pobieżnej analizy wynika, że Gertruda uczęszczała do starej szkoły przy Wieckstraβe dzisiejszej ulicy Konopnickiej. Obiektu tego dziś już nie ma. Wg Kristin Maronn szkoła uległa pożarowi.

W 1910 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej przy Barnimallee-Szkolnej, dzisiejszej SP nr 1.