niedziela, 26 kwietnia 2015

Spotkanie w bibliotece

W piątek 24 kwietnia AD 2015 zostałem zaproszony z inicjatywy pani Elżbiety Kacprzak do Biblioteki Miejskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w rynku w starych Policach. Miejsce niezwykłe, przypomnę niegdyś restauracja i hotel Zühlke, potem Porath, by wreszcie po zakończeniu działań wojennych w 1948 r. umieścić tu siedzibę polickiej książnicy.
W kolorowym bajecznym otoczeniu książek, albumów, czasopism, kronik zasiadło kilkudziesięciu gimnazjalistów z Gimnazjum nr 2, 3 w Policach oraz gimnazjum z Jasienicy. To byli oczywiście „wybrańcy losu”, osoby interesujące się regionalizmem, przeszłością miasta i regionu, działający w kołach zainteresowania.
Ani się obejrzeliśmy, a już minęła godzina spotkania. Do młodzieży mówiłem o ważności historii jako przedmiotu wśród innych, wszak historia magistra vitae est. O losach miasta, ważnych obiektach, które z pożogi wojennej się ostały lub tych już nieistniejących. Przypomniałem że ważnym źródłem informacji są kroniki miejskie, czasopisma a zwłaszcza książki w ramach „biblioteczki miejskiej” traktujące o dawnych dziejach grodu i innych osad z terenu gminy. To wszystko znajduje się w bibliotece. Na półkach leży 13 ksiąg Kroniki Gminy Police zapisywanej przeze mnie od 1994 roku. Są wszystkie książki wydane przez Gminę lub innych wydawców w Policach. Są pisma, które od lat wydawane w mieście i opisujące dzień powszedni organizmu gminnego: wydarzenia, spotkania, inwestycje, sport, kulturę, historię.
Na spotkaniu zasiadła dyr. BM Wioleta Kołodziejczyk wraz z pracownicami. Pani dyrektor niniejszym dziękuję za zdygitylizowanie Kronik Gminy oraz link na autorski blog police750. Spotkanie było dla mnie miłe za co inicjatorkom składam również serdeczne podziękowanie!

jan

środa, 22 kwietnia 2015

Zagadka


Szykuje się interesujące spotkanie podczas kolejne gawędy historycznej w maju lub czerwcu b.r. Będzie okazja do spotkania z osobą nader ciekawą dr. Markiem Łuczakiem, historykiem, autorem wielu pozycji książkowych dotyczących historii Szczecina i innym mniejszych miast, osad pomorskich.
Na co dzień Marek pracując w policji  zajmuje się odszukiwaniem zaginionych, skradzionych sakralnych zabytków ruchomych. Marek Łuczak przysłał mi zdjęcie żyrandola pochodzącego zapewne z początku XX w., który wisiał w nieznanym nam budynku w Policach. W którym?
 Ano tu właśnie sęk z odpowiedzią. Żyrandol jest ładny, bogaty w kształcie i formie. Przypuszczamy, że pochodzi z Królewskiego Ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego lub ratusza polickiego. Może ktoś uściśli odpowiedź? Czekamy na sugestie i podpowiedzi.

poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Średniowieczne Police - kalendariumDzieje Polic kryją wiele tajemnic, niewyjaśnionych zdarzeń. Im bliżej nas, tym więcej faktów, popartych materiałami zapamiętanych momentów. Także postęp cywilizacyjny powoduje, że łatwiej poznawać historię czasów współczesnych, niż tą sprzed stuleci. Nie ruszając się zza domowego biurka możemy szperać w archiwach wielu instytucji historycznych. Jednak czynnik ludzki, humanistyczny nie zanika. Lepiej wziąć do ręki księgę z pożółkłymi stronami i precyzyjnymi rycinami, niż skorzystać z e-booka
 
Średniowiecze jest słabo znane wśród policzan zajmujących się historią regionalną. Pewnie z tego powodu, że niewiele zachowało się śladów ikonograficznych dotyczących miasta w tym okresie. Większość materiałów, w których przewija się nazwa miasta i ościennych miejscowości nie jest w oryginale. To z reguły kopie z Pommersches Urkundenbuch (1868-1906). A i tak jest ich mało. Tym samym kalendarium wydarzeń średniowiecznych Polic jest nader szczupłe. Stąd liczy się każda nowa informacja o mieście w tamtym okresie.
Korzystając z dostępnych mi materiałów m.in. z konferencji na 750-lecie Polic (MOK-jesień 2010 r.) pokusiłem się o sporządzenie kalendarium wydarzeń między 1249 a 1339 rokiem. Oto one:1249 - pierwsza wzmianka o Policach dotycząca rycerza Bartłomieja - Bartholomeus de Polyz
27.10.1253 - wizyta Barnima I (1210-1278) w Policach. Wydanie dokumentu księcia dotyczącego sprzedaż wsi Pomorzany - Pommersdorf Szczecinowi
1254 - potwierdzenie przez Barnima I mieszkańcom wsi należących do cystersów z Kołbacza prawa połowów węgorzy w Odrze do posiadłości rycerza Bartłomieja z Polic
1260 - nadanie Policom praw miejskich magdeburskich z rąk księcia pomorskiego Barnima I Dobrego

 

1262 i 1269 - wzmiankowanie w dokumentach Ziemii Polickiej - terra Poliz
1269 - porozumienie graniczne Barnima I z biskupem kamieńskim Hermanem z zaznaczeniem, że dziesięciny z miasta Police należały do polickiej parafii
22.11.1292 - w Dyminie (Demmin) wystawiono dokument stwierdzający, że Police zostały nadane w lenno Ottonowi Drake na takich samych prawach jakie posiadali rycerze Johann i Gottfried von Greifenberg
22.11.1294 - książę Bogusław IV (1254-1309) nadał Policom prawo - Landstricht określając terytorium na którym ono obowiązuje z zakazem budowy na nim karczmy w odległości 1 mili na wschód i na południe
1294 - powołanie rady miejskiej w Policach
1298 - książę Otton I (1279-1334) nadał braciom Gobello i Janowi von Hovene miejsce pod Mścięcinem, zwanym grodziskiem oraz wyspę Wopak ze wszystkimi wolnościami i prawami
1298-1299 - podporządkowanie kościołowi w Policach kościoły w Jasienicy - Jaseniz, Leśnie - Leese i Siedlicach - Hakelwerch
31.10.1299 - Otton von Drake przekazał klasztorowi augustianów w Tatyni -Gobelenhagen i młyn w osadzie Knypetaf (Duchow-Duchowo)

 
 
1300 - w dokumencie wymienione jest istnienie w Policach ławy miejskiej
1308 - książę Otton I potwierdził nadanie klasztorowi augustianów wsi Kuhhagen, Duchow, Jasienicy
24.3.1321 - ród von Drake sprzedał Police Szczecinowi wraz z wszelkimi prawami, dochodami, sądownictwem, wzgórzem z grodem i wyspą Chimel
1333 - odnotowanie w dokumencie istnienia grodu leżącego między Mścięcinem a Policami. Rada miejska Szczecina sprzedała Burchardowi von Schwennenz - mieszczaninowi szczecińskiemu ¼ wsi Mścięcino nazwanej grodziskiem, (obszar między wsią a Policami)
1339 - wizyta księcia Ottona I w Policach.
jan
  1. książę pomorski Barnim I
  2. pieczęć Barnima I
  3. pamiątkowa tablica w rynku ufundowana na 750-lecie grodu