Drogi do Niepodległości

„Drogi do Niepodległości”, taki tytuł nosi konferencja popularno-naukowa, która zostanie zrealizowana w 90 rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Konferencja odbędzie się z udziałem profesorów: Karola Olejnika, Janusza Farysia, Andrzeja Wojtaszaka, oraz dra Henryka Walczaka, dra Waldemara Potkańskiego i dra Tomasza Sikorskiego.Podczas spotkania wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego przybliżą wydarzenia, które stały się podstawą odrodzenia Polski. Wykłady skierowane będą do słuchaczy interesujących się historią naszego kraju. Będzie możliwość zadania pytań, uczestnictwa w dyskusji.

Konferencja odbędzie się w sali widowiskowej MOK w czwartek 6 listopada. Początek o godzinie 14.00. Zapraszamy!


PROGRAM KONFERENCJI:

OTWARCIE KONFERENCJI

1. Dr Waldemar Potkański, Koncepcje oraz działania socjalistów polskich w procesie kształtowania myśli niepodległościowej na przełomie XIX i XX w.
2. Prof. dr hab. Janusz Faryś, Odbudowa państwa polskiego w latach 1918–1919.
3. Prof. dr hab. Karol Olejnik, Wojna polsko–rosyjska z lat 1919–1920.

PRZERWA

4. Dr Henryk Walczak, Negocjacje i finalizacja przymierza polsko–rumuńskiego w latach 1920–1921.
5. Prof. US, dr hab. Andrzej Wojtaszak, Generalicja II Rzeczpospolitej.
6. Dr Tomasz Sikorski, Józef Pilsudski – Roman Dmowski. Kilka uwag na temat ,,Ojców Niepodległości” w świetle publicystyki opozycji demokratycznej w PRL”.

DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE OBRAD

Komentarze