Witam w 2009 roku!

Mijają kolejne dni nowego 2009 roku. Zwykle u jego progu mamy plany osobiste, zawodowe. Galeria Historyczna Polic ma w planie swej działalności wiele przedsięwzięć. Dziś poinformuję o zamierzeniach I półrocza 2009 roku.

Pisane słowo historii

6 lutego, w piątek o godzinie 17.30 w hallu MOK odbędzie się wieczorne spotkanie „Historia słowem zapisana”. Galeria oraz Regionalne Stowarzyszenie Literacko- Artystyczne w Policach zapraszają na gawędę o wszelakich, polickich źródłach pisanych z przełomu trzech ostatnich wieków. Na towarzyszącej wystawie zostaną pokazane książki o Policach, poezje i inne materiały stanowiące bibliografię policką. Jest tego sporo, a niektóre pozycje są wręcz lokalnymi „białymi krukami”. Będzie okazja do poznania polickich pisarzy, dziennikarzy, poetów, skrybów, kronikarzy. Wszystko przy muzyce z lat 50/60 XX wieku oraz pokazie slajdów z ilustracjami, zdjęciami, mapami, winietami, okładkami książek. Zachęcam do odwiedzenia MOK!.

O rocznicy 750- lecia

20 marca 2009 roku zostanie zrealizowana kolejna gawęda, dyskusja dotycząca historii miasta „Przed nami rocznica”. Wezmą w niej udział członkowie stowarzyszeń, którym nie jest obce dobro Polic, a szczególnie nadchodząca rocznica. Zaproszę włodarzy miasta, aby powiedzieli jak samorząd lokalny zamierza uczcić ten doniosły moment w życiu lokalnej społeczności. Powiemy o inicjatywach środowisk w tym zakresie. Być może ustalimy wstępne kalendarium obchodów. Nadamy żywsze tempo biegu obchodów, gdyż wiekowy gród w całej okazałości na to zasługuje!

„Życie kulturalne Polic”

Nasze miasto ma swoich ambasadorów kultury w lokalnym wymiarze. W przeszłości miasta zapisały się wydarzenia i ludzie, środowiska tworzące kulturę miasta, społeczeństwa w szerokim wymiarze i zakresie. Przypomnimy zespoły, drużyny, skupiska twórcze, ludzi znamienitych, którzy te kulturę tworzyły. Zaproszę dyrygentów, kierowników artystycznych polickich zespołów i środowisk twórczych. Ocenimy poziom i kondycję polickiej kultury początku XXI wieku. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2009 roku.

Wystawa

„Powojenne klamoty” to wystawa, którą będzie można obejrzeć w maju w hallu MOK. Chcemy pokazać policzanom przedmioty dawne, zapomniane, brzydkie i piękne, praktyczne, przydatne, ozdobne, dziś w większości zapomniane, przez tradycjonalistów używane nadal. Będę liczył na pomoc mieszkańców miasta w wypożyczeniu na wystawę, a być może ofiarowaniu Galerii na stałe takich właśnie eksponatów.750- lecie miasta jest zadaniem najważniejszym dla mnie i GHP. Dlatego już od 30 września pracujemy w tym dziele. Przypomnę co do tej pory uczyniliśmy: 30 września 2008 roku zaistniał autorski blog police750 utworzony na tę okoliczność, realizowane od grudnia minionego roku „Zabawy z historią” dla przedszkolaków z gminy Police, złożony wniosek do ministerstwa o organizację wystawy plenerowej na 750- lecie, organizacja wskazanych wyżej spotkań gawęd historycznych, edukacja medialna, przygotowująca i przypominająca rocznicę 750- lecia.

Komentarze