Rola mediów w propagowaniu historii regionalnej

.
Historia regionalna ma szerokie pojęcie i znaczenie. Obejmuje dzieje kraju, obszaru, ziemi, makroregionu, krainy, powiatu, gminy, miasta, osady, dzielnicy. Na spotkaniu w holu MOK w piątek 28 października interesowała nas w sposób szczególny historia Ziemi Polickiej, miasta nad Łarpią, wsi i osad skupionych na terenie gminy.

Pozytywny trend chęci poznania historii, tradycji ziemi, na której żyjemy nabiera (co bardzo cieszy) coraz większy zasięg społeczny. Dziennikarze, których zaprosiłem ze Szczecina oraz z terenu Powiatu Polickiego inspirują czytelników, słuchaczy, widzów swoimi tekstami, fotoreportażami, programami do zainteresowania się swoimi małymi ojczyznami. Czynią to poprzez realizację pracy dziennikarskiej.

Do tego grona zaliczam i na spotkanie zaprosiłem polickich dziennikarzy, ludzi piszących o historii, administratorów portali umożliwiających drążenie tematu przeszłości miasta i regionu: Jana Antoniego Kłysa - Magazyn Policki, Andrzeja Marka - Wieści Polickie, Barbarę Frankowską - szefową TV Kab i jej współpracowników: Piotra Wojciechowskiego, Czesława Piekarskiego, Lidię Pawłowską, Elżbietę Biś - Informator Samorządowy, www.police.pl, Witolda Bachorza - Informator Samorządowy, Mariusza Hałgasa - www.info.police.pl Andrzeja Kowalika - www.trzebiez.pl, Wiesława Gawła, Dariusza Szalińskieg o- www.skarb.police.pl, Pawła Knapa - www.sedina.pl, historyka IPN, Jędrzeja Łukasiewicza - Wieści Polickie, Aleksandrę Słowińską - MOK, Macieja Zaśko - gazeta parafialna Świadomi Chrystusa, Tomasz Łója - fotografia prasowa. Grono zacne od lat istniejące w środowisku polickim i jemu służącym.

Gośćmi szczególnymi zaproszonymi na spotkanie byli Agata Rokicka dziennikarka Polskiego Radia Szczecin - autorka audycji „Szczecin we wtorek” oraz Dariusz Baranik - TVP Szczecin, prezenter, komentator oraz twórca cyklu „Misja Gryf”.Goście z dziennikarską swadą opowiedzieli co prezentują w swoich audycjach, programach, jakie mają one zasięg, jakie pokazują zdarzenia, jakich gości zapraszają do studia. Oboje zaprezentowali fragmenty swych programów. Oba dotyczyły Polic okresu II wojny światowej. Konkluzją spotkania była pewność zgromadzonych, że media przyjazne pasjonatom historii mogą wiele i pomagają w nagłaśnianiu ich działań, zabiegów o informowanie społeczności, o odkryciach, badaniach, osiągnięciach w dziele przybliżania ludziom faktów z przeszłości miasta i regionu.fot. Mariusz Hałgas
.

Komentarze