"Police na przestrzeni wieków"

Mija 2010 rok. Dla nas jubileuszowy, bowiem 750 lat wstecz Police z łaski, woli i uznania książę pomorski Barnim I podniósł osadę nad Łarpią do rangi ośrodka miejskiego wzorowanego na prawie magdeburskim.

Jubileuszowy rok zapisał w swym kalendarium sporo imprez, przedsięwzięć zorganizowanych na tę okoliczność. Przypomnę je u schyłku roku. Teraz chcę zaprosić miłośników historii Polic, wszystkich chłonnych wiedzy o regionie policzan do uczestnictwa w sympozjum historycznym z udziałem kilku znawców przeszłości od pradziejów poprzez średniowiecze po czasy nam obecne.
Takiego szerokiego spektrum rozległości tematów, oraz tak wielu historyków z pomorskich uczelni, instytutów w Policach jeszcze nie było. Nadarza się zatem doskonała, niepowtarzalna okazja osobistego uczestnictwa w konferencji pod tytułem “Police na przestrzeni wieków”. Kto interesuje się historią miasta, niech już teraz załatwia sobie dzień urlopu, bowiem konferencja odbędzie się w czwartek 28 października o godz. 11.00 w sali widowiskowej MOK. Kto zaś liczy na pokonferencyjne materiały może czuć się zawiedziony, gdyż zwykle są one niskonakładowe i trafiają w ręce historyków, do bibliotek, rzadziej do rąk indywidualnego odbiorcy.

Konferencja odbędzie się pod przewodnictwem naukowym prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego. Prelegentami będą pracownicy naukowi Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US w Szczecinie, Instytutu Archeologii i Etnografii PAN, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie oraz Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Nad całością będzie czuwał sekretarz konferencji dr Waldemar Potkański, zaś mnie przypadła rola współpracy w dziele z ramienia MOK i Galerii Historycznej Polic, co z przyjemnością czynię.

Układ tematyczny konferencji jest różnorodny i interesujący. Oto tematy i prelegenci konferencji:
“Pradzieje ziemi polickiej” - dr Przemysław Krajewski,
“Od grodu do miasta. Wczesnośredniowieczne początki Polic” - mgr Marek Dworaczyk,
“Dokument lokacyjny- nadania praw miejskich dla Polic” - mgr Alicja Kościelna,
“Lokacja Polic i ich dzieje pod zwierzchnictwem rodzin rycerskich (1249 -1321)” - dr Krzysztof Guzikowski,
“Ramy prawne i ustrój Polic w średniowieczu i czasach nowożytnych (do 1808 roku)” - dr Paweł Gut,
Wicki, Szymichowska, Sulewscy. Uczestnicy polskich akcji wywiadowczych poprzedzających operację “Synteza” i ich losy” - mgr Paweł Knap,
“Bombardowania wytwórni paliw syntetycznych w Policach w latach II wojny światowej” - Grzegorz i Jakub Ciechanowscy,
“Zbrodnicza szarańcza”. Proces “sabotażystów” polickich” - dr Radosław Ptaszyński,
“Uchodźcy polityczni z Grecji w Policach w świetle materiałów SB” - dr Arkadiusz Słabig,
“Ks. Jan Mleczko - przykład represji wobec duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Zachodnim” - ks. Robert Włodkowski,
“Działalność opozycji demokratycznej w Policach w latach 1976 - 1989” - dr Tomasz Kenar.

Zapraszam zatem do uczestnictwa w konferencji, jakiej jeszcze w naszym mieście nie było. Będzie można poznać wiele faktów dotąd mało lub nieznanych. Dalsze szczegóły wkrótce.

Komentarze