Pomorskie widoki E.Sanne

Najstarszym obrazem ukazującym panoramę Polic jest litografia E. Sanne z 1848 r. Była ona wielokrotnie prezentowana w różnego rodzaju opracowaniach, gdyż jest niewątpliwym rarytasem, przy globalnym braku ikonografii dotyczącej miasta, zwłaszcza w wiekach XV-XIX.

Nie ma panoramy Polic na słynnej mapie Pomorza Zachodniego Lubinusa (1610-1618). Police były wówczas ubezwłasnowolnione i swego miejsca w cyklu widoków miast na mapie nie znalazły. Następną znaną ryciną policką jest dopiero wizerunek kościoła mariackiego w rynku E. Wechselmanna z 1884 r. W materiałach historycznych nie natknąłem się na inne „obrazki” Polic z XIX w. Artysta-dokumentalista ukazuje polickie stare miasto, okolice rynku od strony rzeki Łarpii.

E. Sanne był znanym i cenionym malarzem i litografem pochodzącym z rodziny notowanej w Szczecinie już od XVI w. Prowadził wydawnictwo litograficzne w drugiej ćwierci XIX w. W swoim dorobku ma wydanie mapy Szczecina (1828), a także weduty i pejzaże szczecińskie oraz pomorskie ilustrujące dzieła historyczne. W swych pracach stosował sztafaż. W tło pejzaży, panoram włączał wizerunki ludzi, zwierząt, ożywiając kompozycję, nie odwracając jednocześnie uwagi widza od tematu głównego: budynków, murów, strzelistych wież świątyń.

E. Sanne nie stronił od portretów. W 1844 r. w swej litografii przedstawił m.in. króla Prus Franciszka Wilhelma IV. Prezentowane sztychy opublikowane zostały głównie w historyczno-geograficznej pracy Pomerania. "Geschichte und Beschreibung des Pommernlandes" przygotowanej przez kupca i historyka szczecińskiego Friedricha Thiedego w 1844 r.

E. Sanne przedstawił najzacniejsze i najpiękniejsze widoki pomorskich miast, wsi i dworów. Zmarł w Szczecinie w 1851 r.
jan

Komentarze