Kalendarium Galerii Historycznej AD 2012

(wybrane wydarzenia z życia historycznego, kulturalnego, społecznego miasta i gminy)

12.1 promocja książki wydanej przez Gminę Police w bibliotece  miejskiej  „Police na przestrzeni dziejów”
27.1 promocja wspomnień Benedykta Kozińskiego „Przymuszeni z literą „P”
wydanych przez Gminę Police

29.2 gawęda historyczna  z udziałem Dominika Wołyńskiego „Obrona przeciwlotnicza Polic w okresie II wojny światowej”

18.4 gawęda historyczna, o „Tajemnicach Puszczy Wkrzańskiej”. Opowieść snuł Antoni Adamczak
26.4 złożenie przez włodarzy Polic kwiatów pod pomnikiem pamięci w Trzeszczynie w rocznicę wkroczenia do Polic wojsk sowieckich i polskich

7.5 wizyta w Urzędzie Miejskim, w GHP delegacji historyków z Pommersches Landesmuseum z Greifswaldu
13.5 poświęcenie krzyża na poewangelickim cmentarzu w Tatyni
25.5 podpisanie umowy Gminy o dofinansowanie projektu „Przebudowa Parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach
28.5 promocja książki IPN w MOK o szczecińskim podziemiu Solidarności  „Nie wyrośli z marzeń”

1-2.6 „Międzynarodowe Dni Polic” - masowa impreza kulturalna z udziałem rzeszy widzów
23-24 „Czas na Trzebież” - polsko - niemieckie prezentacje gospodarczo - kulturalne

24.7 wizyta 50. osobowej grupy byłych mieszkańców Jasienicy w Policach
28.7 Trzebieskie Neptunalia - tradycyjna wakacyjna zabawa rozrywkowa nad Zalewem Szczecińskim

12.8 ukazał się 300-setny numer „Wieści Polickich”

1.9 VII Jarmark Augustiański na Górze Marii w Jasienicy
8.9 Piknik Organizacji Pozarządowych - prezentacje polickich organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności
13.9 wizyta Amerykanów w Policach w poszukiwaniu grobów alianckich lotników zaginionych w okolicach miasta
16.9 poświęcenie krzyża na dawnym ewangelickim cmentarzu w Małej Trzebieży
22.9 ”Drzwi otwarte MOK” obok fontanny na deptaku przy ul. Zamenhofa
26.9 gawęda historyczna „Police i okolice w pierwszych latach powojennych 1945-1950” z udziałem Bartosza Sitarza

13.10 Wizyta w Policach, w MOK grupy Niemców z Heimatstube w Damerow koło Pasewalku
19-21 „Polickie Dni Muzyki” z udziałem chórów z Polski i Niemiec. Wycieczka objazdowa po Ziemi Polickiej z chórem Rainbow Gospel Chor z Zagłebia Ruhry

10.11 X-lecie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Polickiej „Skarb”
11.11 otwarcie wystawy ambrotypowej fotografii Tomasza Łoja „Zatrzymane w czasie”
28.11 ostatnia w tym roku gawęda: „Rola internetu w propagowaniu historii regionalnej” z udziałem Arkadiusza Bisa, Łukasza Sochy i Zenona Owczarka.

jan
Na zdjęciach od góry:
1-Uroczyste rozpoczęcie Międzynarodowych Dni Polic (archiwum MOK)
2-Wizyta w GHP pracowników naukowych muzeum w Greifswaldzie
3-Amerykanie nad symbolicznym grobem lotnika alianckiego na cmentarzu w Przęsocinie
4-Poświęcenie pamiątkowego krzyża na poewangelickim cmentarzu w Tatyni
Komentarze