723 strony historii


Tożsamość regionalna to w najprostszych słowach identyfikowanie się z miejscem zamieszkania, okolicą, środowiskiem, ludźmi, ulubionym miejscem w którym człowiek przebywa, pracuje, wypoczywa. Utrwalaniu tożsamości służy wiedza o okolicach i ich przeszłości. Historia bowiem zaszczepia coraz większą ciekawość tym co się przed nami działo. Gmina Police od lat promuje historię regionalną poprzez wydawanie monografii, wspomnień, albumów o Ziemi Polickiej.22 marca 2013 r. zapisze się w historii najnowszej Polic. Uczestniczyliśmy bowiem w zdarzeniu o niezwykłym znaczeniu. W jednym miejscu przy ponad stupięćdziesięcioosobowym audytorium odbył się wieczór autorski z jednoczesną promocją aż czterech książek wydanych przez Gminę Police. To nader rzadkie zjawisko! W 2012 r. Gmina wydała do szerokiego obiegu 4 cenne pozycje książkowe. Zadałem sobie trud i policzyłem, że owe 4 pozycje 5 autorów zawierają 723 strony, 567 zdjęć, 20 map, 23 skany dokumentów, 1 plan miasta obejmujący okres czasowy od przełomu mezolitu i neolitu do 1950 roku. Stanowi to swoiste kompendium wiedzy o regionie!

Temu wydarzeniu nadano odpowiednią oprawę i rangę podkreślającą podmiotowość zdarzenia. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej MOK i miałem niewątpliwą przyjemność i zaszczyt je poprowadzić.Równo o 17.00 na scenie pojawili się Andrzej Kowalik - policzanin - trzebieżanin, rybak, wiceprezes Spółdzielni Rybackiej „Certa”, miłośnik historii regionu, kolekcjoner starych zdjęć, fotograf utrwalający piękno małej ojczyzny, aktywny uczestnik wszelkich inicjatyw, wydarzeń poszerzających wiedzę o regionie. Obok niego za stołem zasiadł Bartosz Sitarz - młody policzanin, absolwent US na wydziale historii, baczny obserwator i uczestnik wydarzeń promujących przeszłość miasta i regionu. Kolejnym autorem był Andrzej Łazowski - artysta fotograf, wydawca, Prezes Stowarzyszenia Czas - Przestrzeń - Tożsamość, autor interesującego cyklu monografii Czasu Przestrzeni Tożsamości, przedstawiającego : Jasienicę, Dobrą, Swobnicę, Stolec, Łęgi, Rzędziny, Wały Chrobrego, Szczecin - Skolwin, Szczecin - Stołczyn, Nowe Warpno, autor i wydawca wielu innych interesujących pozycji, osoba ambitna, konsekwentna, płodna twórczo, realizator wielu projektów po tej i po niemieckiej stronie. Autorski skład uzupełniałem ja pełniąc tamtego popołudnia podwójną rolę.

Po prezentacji gości, autorów na scenie pojawił się burmistrz Polic Władysław Diakun, który wyraził satysfakcję z faktu konsekwentnej polityki informacyjnej Gminy, przeznaczającej środki finansowe na wydanie kolejnych książek ukazujących historię miasta i okolic.

Autorzy snuli refleksje o pracach przy powstawaniu pozycji, wspominali osoby, które ich wspierały w tym dziele, prezentowali na ekranie zawartość, zwłaszcza ikonograficzną zawartą w ich książkach i albumach.Przypomnijmy: Andrzej Łazowski jest wraz z ś.p. Bogdanem Frankiewiczem współautorem III wydania poszukiwanego albumu „Police i okolice na starej fotografii". Andrzej Kowalik w albumie „Trzebież na starej fotografii” zaprezentował pocztówki ze swego bogatego zbioru pokazującą uroczą Trzebież z I połowy XX w. Bartosz Sitarz opisał lata 1945-1950, trudny okres budowania polskiej państwowości na zachodnio - północnych rubieżach w okolicach Polic, Szczecina, Dobrej, Nowego Warpna. Wreszcie ja przedstawiłem „Wzdłuż Rzeki Gunicy”, kontynuującą opis historii małych miejscowości Ziemi Polickiej.

Książki te można już nabywać w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej mieszczącym się w MOK. Należy podejść do recepcji, by te i inne jeszcze pozycje książkowe zakupić. Ceny w kolejności ich prezentacji, 100, 50, 30 i 15 zł.

jan

Foto- Wiesław Gaweł i Marcin Kowalik

Komentarze