Polickie pieczęcie

Polickie pieczęcie

Pieczęć od dawien dawna towarzyszy ważnym dokumentom, pismom sporządzanym przez ludzi. Wedle encyklopedii powszechnej „...to znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub instytucji, wyciskany za pomocą stempla /tłoku/”. Pieczęć jest uwiarygodnieniem dokumentu, nadaje mu moc prawną. Jest środkiem nienaruszalności zamkniętego pisma lub przedmiotu.

Pieczęcie mają swój podział ze względu na osobę, funkcję. Wśród pieczęci osób fizycznych wyróżnia się ich kilkanaście rodzajów. Są pieczęcie państwowe, samorządowe, korporacyjne: instytucji kościelnych i organizacji społecznych. Ze względu na godność społeczną wystawcy są pieczęcie papieskie, monarsze, rycerskie, mieszczańskie, miejskie, wiejskie.

Mają rożny kształt i wielkość. Są koliste, owalne, ostroowalne, tarczowe, czworoboczne. W czasach nam współczesnych najczęściej mamy do czynienia z pismami i pieczęciami państwowymi, samorządowymi, korporacyjnymi. Nauką zajmującą się badaniami nad pieczęcią jest sfragistyka. Terminu tego użyto po raz pierwszy w XVIII wieku. Jednym z pierwszych, który poświecił się badaniom w tej dziedzinie był Joachim Lelewel.

Gdy 748 lat temu książę pomorski Barnim I nadawał Policom prawa miejskie, sporządził dokument lokacyjny zwieńczony pieczęcią monarszą, majestatyczną /patrz reprodukcja/. Oryginalny dokument niestety się nie zachował, ale kilka innych podobnych dotyczących miast pomorskich są w zasobach Archiwum w Szczecinie i w Greifswaldzie.

Prezentuję pieczęcie z okresu początku XX wieku. Są to stemple kościelne- Kirchensiegel z Polic, Tanowa i Tatyni oraz Warnołęki. Jest pieczęć Polickiego Stanu Urzędu Cywilnego- Poelitzer Standensamt, pieczęć landrata Powiatu Randow- Der Landrat des Kreises Randow, pieczęć magistratu polickiego- Magistrat der Stadt Poelitz in Pommern, pieczęcie Stanu Urzędu Cywilnego w Tanowie- Standesamt Falkenwalde. Pokazuję dwie pieczęcie okolicznościowe, ozdobne Mścięcińskiego Towarzystwa Leśnego- Messenthiner Waldverein. Ciekawa jest owalna pieczęć Zarządu Miejskiego w Policach, stosowaną we wczesnych latach powojennych w naszym mieście.

jan

Komentarze