O historii zapisanej słowami

Spotkaliśmy się w niepowtarzalnym składzie: włodarze miasta, rajcowie miejscy, autorzy pozycji książkowych, dziennikarze, nauczyciele, miłośnicy historii i przeszłości miasta. Szerokie gremium społeczne z Polic i okolic.

Spotkaliśmy się, by w miłej atmosferze pogawędzić o tym jak dotąd spisywano, jak aktualnie pisze się historię Polic.

Od zarania funkcjonowały rożne nośniki, sposoby komunikacji międzyludzkiej: słowo mówione, rysunki, malowidła, z czasem słowo zapisywane w postaci listów, komunikatów, informacji, notatek, artykułów prasowych, książek. Werbalna komunikacja międzyludzka komunikacja ulegała coraz doskonalszym zmianom.

Zdarzenia, fakty przez wieki były cierpliwie spisywane, dokumentowane przez skrybów, kronikarzy, pisarzy historycznych. Świadczą o tym m.in. pierwsze zapiski, dokumenty prawne, akty lokacyjne, dokumenty i kroniki kościelne.

A w Policach? - pierwsze zapiski nazwy Polic pojawiły się w 1249 - Polyz, później następne: Politz, Poltze. W 1260 roku powstał dokument lokacyjny wydany przez księcia pomorskiego Barnima I, następnie kilka dokumentów dotyczących sporów ze Szczecinem o odzyskanie autonomii. Wreszcie bogaty XIX-XX wiek - pierwsze polickie gazety, kroniki, pierwsze książki, dokumentacja urzędowa, kościelna.

To wszystko co tyczy się Polic wchodzi w zakres bibliografii polickiej. Mówił o tym na spotkaniu Marian Yoph-Żabiński - prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego w Policach. Wraz z nim na spotkaniu zjawiła się liczna grupa członków Stowarzyszenia. Większość z nich ma swój dorobek literacki w postaci tomików wierszy, wydanych przy wsparciu finansowym gminy, porusza w wierszach treści dotyczące Polic.

Na spotkaniu opowiadano o wszystkich pozycjach książkowych wydanych, bądź też traktujących nawet tylko fragmentami o mieście w różnym okresie czasowym. Tych pozycji jest kilkadziesiąt. Część z nich wydana w cyklu tzw. „biblioteczki gminnej”. Ostatnią z nich jest poszerzone wydanie albumu „Police i okolice na starej fotografii” autorstwa Bogdana Frankiewicza i Andrzeja Łazowskiego. Literaci również wydali ponad 30. pozycji, a szykują się następne.

Wspomniano wszystkie polickie gazety, które ukazywały się od 1876 roku do dziś. Tytułów jest 12. Dziś na rynku funkcjonuje od 1998 roku „Magazyn Policki”, a dziesiąty rok - „Wieści Polickie”. W kościele zaś można otrzymać nieregularnie ukazującą się gazetę parafialną „Świadomi Chrystusa”, wydawaną od 1992 roku. Na teren powiatu trafia „Informator Samorządowy” w nakładzie 18-tys. egzemplarzy, wydawany przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego.

Spotkanie okrasili recytacją swych wierszy: Bronisława Okopińska, Stanisław Kopala, Helena Pilarska, Jerzy Leszczyński, Anna Słowińska i Magdalena Kamola-Wasielewska. Nie zabrakło interesujących wypowiedzi burmistrza Władysława Diakuna, Anny Ryl, Wioletty Kołodziejczyk, Witolda Króla oraz Romana Choroszyńskiego. Towarzyszyły temu romantyczne „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego. Tymczasem za dwa miesiące kolejne spotkanie w Galerii Historycznej. Tym razem tematem przewodnim będzie 750- lecie Polic. Zapraszam już teraz!

(Fot. Tomasz Łój)

Komentarze