Polickie słowo pisane

Galeria Historyczna Polic oraz Regionalne Stowarzyszenie Literacko- Artystyczne w Policach zapraszają na gawędę „Historia słowem zapisana”. Spotkanie odbędzie się w piątek 6 lutego o godz. 17.30 w hallu MOK.

O Policach pisano już dawno temu. Najstarsze niezachowane dokumenty pochodzą z XIII wieku. Ożywienie w dokumentowaniu życia miasta nastąpiło w XIX stuleciu. Wydawano gazety, publikacje o mieście. Po 1990 roku ukazało się najwięcej publikacji stanowiących bibliografię miasta i regionu. Wszystkie je bedzi9e można obejrzeć na okolicznościowej wystawie.

Na spotkanie przybędą autorzy książek historycznych, poeci, autorzy licznych wydawnictw. Będzie można ujrzeć wystawę książek i innych piśmiennych pamiątek polickich. A wszystko przy muzyce i kawie

Zapraszam!

Komentarze