Prawa miejskie dla Polic...

Galeria Historyczna Polic zaprasza na spotkanie z dr. Pawłem Gutem, historykiem, archiwistą, znawcą historii Pomorza. Prelegent opowie o prawach miejskich dla Polic i innych ośrodków pomorskich nadanych przez księcia Barnima I w XIII wieku.

Spotkanie będzie okazją do poznania bliżej postaci księcia zwanego także Dobrym, który za swej władzy lokował na prawie magdeburskim i lubeckim blisko 30 osad do rangi miasta. Barnim I nadał ziemi którą władał żywe tempo rozwoju politycznego, gospodarczego, społecznego. Police jako jedno pierwszych miast uzyskało prawa miejskie. Działo się to w 1260 roku. Za rok będziemy obchodzić okrągłą doniosłą 750 rocznicę lokacji miasta nad Łarpią.

Spotkanie odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w piątek 20 marca o godzinie 17:30. Zapraszamy!

Komentarze