Życie kulturalne w Policach w XIX-XX wiekuGdy w 1808 roku po 487 latach utraty autonomii względem Szczecina Police mogły znów same decydować o swych losach, nastąpiło ożywienie w życiu miasta, jego rozwój. Powstawały nowe domy, zabudowywano na nowo całe kwartały, domy z czasem zostawały kryte dachówkami, poszerzano ulice, zaprowadzono kanalizację. Budowano obiekty użyteczności publicznej. Jednocześnie także zaczęło ożywiać się życie kulturalne, społeczne ludności. Kumulowało się ono w domach strzeleckich m.in. w Policach, Mścięcinie, Jasienicy, restauracjach, kawiarniach z salami tanecznymi, koncertowymi.

Powstawały Towarzystwa - Mścięcińskie Towarzystwo Wędrówek Leśnych, Związki- Śpiewaczy Eintracht. Drukowano gazety- Poelitzer Zeitung, Poelitzer Wochenblatt. Działały drukarnie - Emil Graunke Buchdruckerei, zakłady fotograficzne - Foto Atelier Pagels. Życie kulturalne kwitło i rozwijało się do wybuchu II wojny światowej.

W czasach powojennych osadnicy aktywowali wiejskie świetlice. Powstał Klub Nauczyciela, świetlice Rad Osiedlowych. W 1997 roku w nowej siedzibie oddano do użytku Miejski Ośrodek Kultury. Centrów lokalnej kultury większych - Biblioteka Miejska z jej filiami, mniejszych- szkoły, powstało wiele i one podjęły się zadania krzewienia i organizacji kultury polickiej w szerokim tego słowa znaczeniu. W Policach o kulturze informują gazety lokalne, telewizja kablowa, portale. Mnożą się inicjatywy społeczne- stowarzyszenia, które proponują uczestnictwo w imprezach kulturalnych- Jarmark Augustiański, twórcze - policcy literaci. Role mecenasa polickiej kultury przyjęła Gmina Police oraz zakłady chemiczne.

Roli prelegenta podjął się dr Bogdan Matławski - kulturoznawca, etnomuzykolog, twórca kulturalny, dziennikarz. Postać barwna i dobrze znana ludziom aktywnym. Autor audycji „Kraj za miastem” w Polskim Radiu Szczecin.

Stosownie do tematu gawędy spotkanie rozpoczęli młodzi artyści muzycy z Pierwszej Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Policach. Tu mój ukłon w stronę dyrektor szkoły Elżbiety Kuwik. W programie wystąpili: Kinga Orlikowska i Judyta Malinowska- duet fletowy w utworze Karla Stamitza - „Fugato” Agnieszka Przezak- klarnet, wykonała utwór Georga Friedricha Haendla „Siciliana”. Magdalena Dalke - skrzypce przedstawiła „Smutną pieśń” Piotra Czajkowskiego. Akompaniował Miłosz Stolarek.

Na gawędzie cieszyła obecność organizatorów, promotorów, twórców polickiej kultury. Byli przedstawiciele stowarzyszeń „Impuls”, „Animator”, „Łarpia”, „Skarb”, Literackiego. Z Urzędu Miejskiego pojawili się wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Witold Król, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański. Rolę gospodyni pełniła dyrektor MOK - Anna Ryl.

Zawiązuje się stała grupa sympatyków tego typu spotkań organizowanych w Galerii Historycznej Polic. Cieszę się z obecności: Staszka Nazara, Józka Flaka, Wieśka Gawła, Jurka Leszczyńskiego, Wioletty Kołodziejczyk, Romana Choroszyńskiego Joli i Darka Szalińskich, Róży Kłys, Witolda Króla, Witolda Stefańskiego, Mariusza Hałgasa, Michała Ossesa, Jędrka Łukasiewicza, Staszka Podkowy, Andrzeja Partyki, Jana Antoniego Kłysa, Oli Słowińskiej i naturalnie mojej dyrektor Anny Ryl. Wszystkim Wam za obecność i zainteresowanie serdecznie dziękuję!

Fot. Piotr Wojcieszczyk

Komentarze