10-lecie powiatówPrzy okazji kolejnych Międzynarodowych Dni Polic, w mieście odbyły się wojewódzkie obchody 10-lecia powiatów zachodniopomorskich. Tych w województwie jest 21, 3 miejskie, grodzkie i 18 ziemskich.

Historia ustanowienia powiatów w Polsce sięga połowy XIV wieku, kiedy to nowe struktury zastąpiły likwidowane kasztelanie. Określenie powiat ma swą genezę w innej nazwie „dnia wietnego”, wiecu, zgromadzenia sądowego w wyznaczonym terminie. Od połowy XIV wieku zarządzających powiatami zaczęto nazywać starostami. Kompetencje, możliwości rządzenia starostów były duże, od władzy samorządowo- sądowniczej poprzez pieczę nad wykonaniem wyroków, po nadzór nad aparatem skarbowym.

W Polsce w formie aktualnej jest 314 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatu zwanych grodzkimi. W kraju jest 335 miast powiatowych, 44 z nich są siedzibą władz dwóch różnych powiatów ziemskiego i grodzkiego. Największym powiatem ziemskim jest białostocki blisko 3 tys. km kw. Największym powiatem grodzkim jest Warszawa- 517 km. kw. Zaś najmniejszym powiatem grodzkim jest miasto Świętochłowice- 13 km kw.

Powiat Policki jest średniej wielkości i obejmuje 664 km. kw. powierzchni oraz około 67 tys. mieszkańców (2008) z gmin: Police, Nowe Warpno, Kołbaskowo i Dobra. Geneza zabiegów o ustanowienie Powiatu Polickiego sięga 23 lutego 1993 roku i 37 sesji Rady Gminy i Miasta. Radni rozpatrzyli wówczas pismo pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej. Postanowiono podjąć działania do ustanowienia powiatu. Starania samorządowców z burmistrzem Stanisławem Szymaszkiem na czele powiodły się i w 1998 roku na mocy ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym powołano między innymi Powiat Policki z siedzibą w Policach. Pierwszym starostą został Lech Bartnik, a po nim Henryk Ćwiacz i Leszek Guździoł. Dogodne położenie powiatu, wejście Polski do Unii Europejskiej daje szansę dalszego rozwoju przygranicznego regionu.

W piątek 5 czerwca 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury zebrali się przedstawiciele powiatów z terenu Woj. Zachodniopomorskiego. Był prekursor idei utworzenia powiatów ówczesny pełnomocnik Rządu prof. Kulesza, politycy, posłowie z lewej i prawej strony, radni trzech kadencji samorządu powiatowego.

Jubileusz był okazją do wykonania, prezentacji i poświęcenia sztandaru Powiatu Polickiego. Wszyscy goście w MOK otrzymali pamiątkowe wybite na tą okoliczność medale, oraz album fotograficzny o osobliwościach Powiatu Polickiego.

Komentarze