„Zabawy z historią” (etap I) zakończone

Zakończył się rok szkolny, a wraz z nim edukacyjna działalność Galerii Historycznej Polic. Od grudnia do czerwca (pierwsze zabawy 15 grudnia 2008 roku- PP Trzebież 26 dzieci) w Galerii gościły polickie przedszkolaki od 4 do 6 roku życia. Wszystkie grzeczne, przesympatyczne i ciekawe „co będzie?” Zaprosiliśmy je do uczestnictwa w „Zabawach z historią”.Od bezpośredniego kontaktu z atmosferą GHP, manualnym kontaktem ze starymi, ciekawymi przedmiotami poprzez umiejętność segregacji starych i nowych przedmiotów, po plebejskie, dziecięce zabawy ruchowe. Zajęcia były proste i wciągały dzieci do wspólnej zabawy. Trwały zwykle około godziny, do godziny 15 minut. Była możliwość wejścia do starej XVIII wiecznej posażnej skrzyni, oraz zrobienia zdjęcia w stroju rycerza. Każdy maluch otrzymał dyplom „Jestem małym historykiem”, który własnoręcznie po raz pierwszy w życiu podbijał dużą galeryjną pieczęcią.

Przez pół roku GHP odwiedziły z PP Trzebież, PP nr 5, PP nr 6 „Leśne Przedszkole”, PP nr 8, PP nr 9, PP nr 11- 3 grupy, zerówka Tanowo, PP Tanowo. W sumie GHP na „Zabawach” odwiedziło 263 przedszkolaków, z blisko 30. opiekunkami.

Frekwencja, zainteresowanie przekonało nas, że ten projekt należy kontynuować. A ponieważ zbliża się 750 rocznica nadania praw miejskim Policom, od nowego roku szkolnego i... przedszkolnego, będę kontynuował w GHP II etap „Zabaw”. Tym razem będzie to „Opowieść o Policach”. W jakiej formie? Już wiem, ale poinformuję o tym w stosownym czasie. Na pewno będzie ciekawie, kolorowo przy gremialnym udziale dzieci.

Komentarze