Wspomnienia więźnia Aussenlager Pőlitz

.
Na polickim rynku wydawniczym ukazała się książka „Bunkry na ruinach. Szkice do historii KL Stutthof - Aussenlager Pőlitz” wydana przez szczeciński oddział IPN. Książka zawiera wspomnienia Józefa Jagodzińskiego (1905-2002) więźnia KL Stutthof, przybyłego do Polic w transporcie więźniów w czerwcu 1944 roku.


Pozycja opatrzona jest merytorycznym wstępem Pawła Knapa, który ukazuje czytelnikowi obraz mścięcińskiego podobozu istniejącego od kwietnia 1944 roku do wiosny 1945 roku. Po wstępie czytamy wspomnienia Józefa Jagodzińskiego, który w pięciu rozdziałach opisuje swe przeżycia najpierw w Stutthof, potem po przeniesieniu w Messenthin. Wspomnienia kończy suplement.

W posłowiu córka autora wspomnień Lilii Jagodzińska- Hamann przybliża czytelnikowi osobę ojca, matki, rodziny. Wspomina dramatyczne losy swych urodzin w więzieniu na Pawiaku. Całość książki uzupełnia indeks osobowy oraz kilkanaście fotografii rodzinnych autora, kilka pochodzących z Polic, plan obozu w Mścięcinie.

Pozycja jest wartościowa, gdyż jest pierwszą przybliżającą czytelnikowi przeżycia więźnia, opisane tak obszernie i szczegółowo. IPN ma w swych zasobach fragmenty innych wspomnień więźniów, poszukuje następnych i nosi się z zamiarem wydania w przyszłości kolejnej książki ze wspomnieniami.

Promocja książki odbyła się 17 września 2009 roku w szczecińskiej siedzibie IPN oraz nazajutrz w Policach. Organizatorzy i patronaci: IPN, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”, Galeria Historyczna Polic, Polskie Radio Szczecin, sedina.pl, police.info.pl przyjęło konwencję nietypowej prezentacji książki i miejsca w niej opisywanym. Spotkaliśmy się w miasteczku rzemieślniczym w Mścięcinie pod pamiątkowymi tablicami i krzyżem. Po byłym podobozie oprowadził nas Bernard Grabowski, pomysłodawca utworzenia tam muzeum obozowego. Następnie pospołu udaliśmy się przez miasto do siedziby Stowarzyszenia, w którym głos zabrał Paweł Knap, córka autora Jagodzińska-Hamann oraz kustosz Muzeum Stutthof - Elżbieta Grot.

Tego dnia w Policach na miejsce przybyła liczna grupa miłośników historii. Był burmistrz Polic Władysław Diakun, naczelnik Wydziału Oświaty UM Witold Stefański, Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Wiesław Gaweł oraz wielu innych. Książkę można kupić w IPN. Cena 25 złotych za egzemplarz. Wkrótce książki będą sprzedawane w siedzibie Stowarzyszenia „Skarb” w Policach.


.

Komentarze