„Polickie” książki do nabycia w MOK

Miłośnicy historii Polic prywatnie dla siebie gromadzą pamiątki związane z jego przeszłością. W swoich zbiorach mają także książki o mieście i regionie. Większość z nich wydana była w czasach najnowszych 1998-2009, w nakładzie kilkuset lub tysiąca egzemplarzy. Dystrybucja książek była i jest różna. Wydawane przez gminę były wysyłane do bibliotek szkolnych, miejskiej i jej filii.

W Miejskim Ośrodku Kultury można aktualnie nabyć trzy pozycje. Począwszy od najstarszej, „Powojenne dzieje Polic” Jana Matury - 2004, poprzez „Laur z Puszczy Wkrzańskiej” Włodzimierza Brzezińskiego, Edwarda Jędrucha, Janusza Chmielewskiego - 2006, po najnowsze „Ruchome piaski” Hilde Kliche - 2009. Ceny przyjazne jak na niskonakładowe pozycje. Kolejno 15, 20 i 18 złotych. Książki do nabycia na portierni MOK. Polecam i zapraszam!

Komentarze