Ruszają „II Zabawy z historią”

W nowym roku szkolnym Galeria Historyczna Polic rozpoczyna drugi cykl projektu „Zabaw z historią”, który obejmie swym zasięgiem wszystkie przedszkola gminy polickiej, wraz 5-6 latkami z owych placówek. Ponadto zapraszam do wspólnej zabawy uczniów klas pierwszych z polickich podstawówek. Aktualnie do wspomnianych placówek rozsyłane są zaproszenia. Zajęcia rozpoczną się w październiku, a zakończą w czerwcu jubileuszowego 2010 roku, roku 750-lecia Polic.Właśnie w tym kontekście zaproponowałem nowy temat: „Herb Polic”, znak miasta, z którym się utożsamiamy. Uzasadnienie podjęcia tematu rozwijam w załączonym poniżej scenariuszu, uważając że w świadomości małego policzanina warto utrwalić czerwoną głowę mitycznego gryfa w złotej koronie na srebrnym polu tarczy. Trzeba wracać do tradycji znaku szkoły, zakładu pracy, środowiska, stowarzyszenia, klubu. W ostatnich burzliwych czasach przemian społeczno- politycznych odeszliśmy od kultywowania pewnych wartości i tradycji. Wydają nam się one mniej ważne, istotne w czasach komercji i rozwoju cywilizacyjnego.


„II Zabawy z historią”- Herb Polic

Scenariusz:

Miejsce - Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Historyczna Polic, Galeria „Obok”
Czas realizacji - październik 2009 - czerwiec 2010
Czas trwania zajęć - godzina lekcyjna 45 min do 60 minut. Zajęcia będą realizowane w piątki między 9 a 13
Uczestnicy - przedszkolaki 5-6-latki (klasy „zerowe”), klasy pierwsze z terenu Gminy Police. Najlepiej grupy kameralne do 20 dzieci z dwiema opiekunkami.
Cele projektu - w kontekście 750-lecia Polic - 2010 rok, zapoznanie dzieci z elementem tożsamości miasta - herbem, jego znaczeniem, wyglądem.
Kontakt- wyłącznie na telefon - Jan Matura tel. 608 036 041 lub e-mail: janzpolic (at) wp.pl

Przebieg zajęć:

Po przybyciu do MOK dzieci zostaną powitane w hallu obiektu i w razie konieczności (duża liczba dzieci), podzielone na grupy. Zajęcia będą odbywać się w pracowni plastycznej MOK. Dzieci poznają znaczenie słów: znak, logo, herb, sztandar. Poznają podstawowe kolory i symbole używane w heraldyce. Poznają barwy herbu Polic. Rodzaje kolorów określą na wskazanych im przedmiotach. Dowiedzą się kim jest gryf- znak polickiego herbu. Określą elementy herbu (korona, głowa gryfa). Następnie podzieleni na grupki ułożą puzzle z herbem miasta. Na koniec otrzymają do pokolorowania herb. W tym czasie 2 grupa odwiedzi wraz z opiekunkami Galerię Historyczną Polic. Istnieje możliwość zabaw dziecięcych z dawnych czasów. Po zmianie grup nastąpi powtórzenie czynności. Na zakończenie zajęć w hallu MOK dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy „Jestem małym historykiem” i własnoręcznie podbiją swój dyplom pieczęcią GHP. Po pożegnaniu przez prowadzącego zajęcia, udadzą się do przedszkola lub szkoły.

Komentarze