Nowe Warpno i okolice

Niewielkie miasto doczekało się swej monografii 4 lata wstecz w 2007 roku. Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość” wydało książkę autorstwa Wojciecha Łopucha. Inicjatorem serii monografii którą rozpoczęła Jasienica Kazimiery Kality Skwirzyńskiej jest Andrzej Łazowski mający głowę pełną pomysłów, które w większości realizuje z doskonałym nieraz skutkiem.

W swoich zbiorach biblioteki regionalnej mam niemal wszystkie pozycje wydane przez Łazowskiego i jego współpracowników. Ale Andrzej zaskoczył mnie nie po raz pierwszy wznowieniem (2010) mocnego rozszerzonego Nowego Warpna. Opasła pozycja liczy ponad 500 stron. Jej wartością jest jeszcze większa ilość fotografii starego Warpna. Pozycja jak wiele innych ma charakter międzynarodowy bowiem w całości jest tłumaczona na język niemiecki, co ułatwia poznawanie historii po obu stronach granicy.

A

Autor wędruje na kartkach książki od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, nadanie praw miejskich, pobytu na Pomorzu i w Nowym Warpnie Szwedów, pruską zwierzchowność aż po II wojnę światową. Szczegółowo opisane są powojenne dzieje miasteczka. Nowością II wydania jest poszerzenie treści o opisy miejscowości leżących w gminie Nowe Warpno.

Przeszłość Nowego Warpna jest pasjonująca i niezwykle bogato udokumentowana. Stare zdjęcia przeplatane są współczesnymi wykonanymi przez Andrzeja Łazowskiego. Mnie marzy się by taką wiedzę o Policach mieć także u nas. Niestety mimo upływu czasu nie udaje nam się dotrzeć do nowych, istotnych, wzbogacających wiedzę dokumentów, zdjęć, relacji. A przecież historia Polic jest w niektórych okresach większa, bogatsza w wydarzenia. Imponuje mi także staromiejska zabudowa miasteczka z perełkami: ratuszem i bogato wyposażonym kościołem!Książka przyjęta została z wielkim uznaniem przez miłośników historii Ziemi Polickiej, Nowowarpieńskiej. Zasługa to wspomnianego autora jak również redakcji: Andrzeja Łazowskiego, Zenona Owczarka, Małgorzaty Szczęsnej, Andrzeja Kotuli.
Pragnę zachęcić policzan do zainteresowania się serią książek „Czasu Przestrzeni Tożsamości”. Jest ich 11. Oto w kolejności: Jasienica, Stolec, Rzędziny, Łęgi, Szczecin - Skolwin, Szczecin - Grabowo, Nowe Warpno i okolice, Swobnica, Pomniki Szczecina, Rurka, Wały Chrobrego, Dobra i okolice i wreszcie Szczecin - Pogodno. Gdzie można kupić te książki? Pytajcie o to samego Łazowskiego www.lazowski.eu

Tymczasem szykują się kolejni autorzy do wydania historycznych pozycji popularno - naukowych dla szerokiego grona czytelników. To bardzo dobrze.
jan

Komentarze