Kalendarium historyczno - kulturalne Polic AD 2011

Styczeń
22.1 Międzynarodowe Prezentacje Taneczne w MOK
28.1 otwarcie wystawy Fotografii Marcina Bieleckiego w Galerii „Obok” w MOK
29.1 koncert Zespołu Folklorystycznego Balbiny „Przeżyjmy to jeszcze raz” poświęcony pamięci Zygmunta Zdanowicza
30.1 koncert z okazji X - lecia Polickiego Chóru Kameralnego „Postscriptum”

Luty
II - na rynku wydawniczym pojawiło się II poszerzone wydanie monografii Nowego Warpna i okolic oraz "Leksykon Puszczy Wkrzańskiej"

Marzec
16.3 jubileusz V - lecia Regionalnego Stowarzyszenia Literacko - Artystycznego w Policach
23.3 gawęda historyczna w MOK z udziałem kolekcjonerów pamiątek historycznych Andrzeja Kowalika i Dominika Wołyńskiego
III wystawa starej fotografii w sklepie Jerzego Ossowskiego w Tatyni „Das Leben in Hagen” - „Życie w Tatyni”Kwiecień
26.4 złożenie kwiatów przez burmistrza Polic pod pamiątkową tablicą w Mścięcinie w 66 rocznicę wkroczenia wojsk do Polic

Maj
1-2.5 I Zjazd Pojazdów Militarnych w Trzebieży

Czerwiec
4.6 widowisko grup rekonstrukcyjnych „Overlord II” w Policach w wykonaniu m.in. członków Stowarzyszenia „Skarb”
4-5.6 Międzynarodowe Dni Polic w ramach projektu „Polsko-Niemieckie Działanie na Polanie”
8.6 I Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Policach i Samorządzie Lokalnym w Gimnazjum nr 325.6 "Noc Świętojańska" w Trzebieży
30.6-3.7 I Policki Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności im. Z. Zdanowicza

Lipiec
30.7 Trzebieskie Neptunalia „Polsko-Niemieckie Dni Zalewu Szczecińskiego”

Sierpień
25.8 w polickim rynku ustawiono makietę nieistniejącego kościoła mariackiego autorstwa Czesława Piekarskiego
27.8 V Jubileuszowy Jarmark Augustiański w JasienicyWrzesień
10.9 pożar Waldhalle dawnej restauracji znajdującej się na terenie miasteczka rzemieślniczego w Mścięcinie
18.9 uroczystość 65 - lecia parafii i osady rybackiej Trzebieży
21.9 wizyta w Policach i Trzebieży byłych mieszkańców Trzebieży - Ziegenort
24.9 MOK dla Polic „Miasteczko kultury” z propozycjami kulturalnymi na placu przed „Kingą”Październik
5.10 gawęda historyczna - spotkanie z Michałem Rembasem autorem pozycji „Tajemnice pomorskie”
21-23.10 Polickie Dni Muzyki
X - na polickim rynku wydawniczym ukazała się książka Stefana Marszałka „Oni byli pierwsi” ukazująca losy polickich osadników

Listopad
4.11 promocja monografii „Tanowo wczoraj i dziś” wydanej przez Gminę Police w MOK
7.11 msza święta odprawiona na terenie byłej fabryki benzyny syntetycznej w intencji ofiar polickich obozów
9.11 na poewangelickim cmentarzu w Uniemyślu postawiono krzyż ze stosownym napisem informacyjnym w języku polskim i niemieckim
10.11 spotkanie grupy policzan z byłymi mieszkańcami Trzebieży w Ueckermünde
12.11 otwarcie wystawy Wojciecha Bojarskiego w tanowskim kościele „Wilno i jego świątynie”
25.11 promocja monografii o Tanowie w bibliotece szkolnej w Tanowie

Grudzień
5.12 happening „Wolontariusze dzieciom” zorganizowany z okazji Światowego Dnia Wolontariatu dla dzieci ze Starego Miasta oraz Domu Samotnych Matek „Monar-Markot”
8.12 wręczenie nagród i stypendiów burmistrza Polic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sporcie
11.12 Turniej Tańca Towarzyskiego w MOK
18.12 „Muzyczna Wigilia” oraz kiermasz bożonarodzeniowy w MOK
22.12 „Muzyka na święta” - koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej „Tosca” w MOKjan

Fotografie: Sławomir Bączyński, Czesław Piekarski, www.samarama, autor

Komentarze