Nowa książka o Policach

Dobry produkt to w moim odczuciu taki, który spełnia wszelkie kryteria wysokiej jakości, przydatności, użyteczności w działalności, funkcjonowaniu ludzi.
Gdy kilka dni temu otrzymałem od dyrektor Biblioteki Wioletty Kołodziejczyk książkę „Police na przestrzeni dziejów”, bardzo dobre prawie 300 stronicowe dzieło, miałem pewność, że trzymam w ręku dobry produkt, książkę, jakiej jeszcze w polickiej bibliografii nie było.„Police na przestrzeni dziejów” w twardych okładkach z szytymi stronami czyta się wartko i dobrze.

By kolejną pozycję historyczną poszerzającą naszą wiedzę o mieście i regionie, poznać i się z nią zaprzyjaźnić Biblioteka Miejska zorganizowała promocję książki. Miałem przyjemność i zaszczyt to spotkanie prowadzić.Wśród wielu osób, które przybyły do Czytelni Regionalnej powitałem burmistrza Polic Władysława Diakuna, przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla, radnych RM, naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Witolda Stefańskiego, dyrektor MOK Annę Ryl, dyrektor Biblioteki Miejskiej, organizatora promocji Wiolettę Kołodziejczyk, dyrektorów szkół i nauczycieli historii. W gronie przybyłych osób zauważyłem dyrektor OPS Gabrielę Doba, dyrektora PEC Cezarego Arciszewskiego, prezesów Stowarzyszeń "Łarpia" - Wiesława Gawła i „Skarbu” - Darka Szalińskiego, znanych w Policach miłośników przeszłości Andrzeja Kowalika, Łukasza Sochę, Dominika Wołyńskiego i Bartka Sitarza. W sposób szczególny powitałem historyków obecnych na promocji z drem Waldemarem Potkańskim na czele.

Po wstępie tego ostatniego, przybliżającego historię, genezę wydania książki głos zabrali obecni na spotkaniu historycy, których wykłady z pamiętnego spotkania w MOK na 750 – lecie Polic znalazły miejsce w książce. I tak swe wystąpienia z 2010 roku syntetycznie przypomnieli: Marek Dworaczyk – „Od osady do miasta. Wczesnośredniowieczne początki Polic”, dr Krzysztof Guzikowski - „Police pod rządami rodzin rycerskich 1249-1321”, Paweł Knap - „Wicki, Szymichowska, Sulewscy… Uczestnicy polskich akcji wywiadowczych poprzedzających operację „Synteza” i ich losy”, dr Grzegorz Ciechanowski -„Bombardowania wytwórni paliw syntetycznych w Policach w latach II wojny światowej oraz ksiądz Robert Włodkowski - „Typowa parafia. Problematyka życia religijnego i stosunków państwo - Kościół na przykładzie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach”. Po wystąpieniach autorów była możliwość zabrania głosu, zadania pytań, włączenia się do dyskusji.
Z takiej możliwości skorzystał m. in. Witold Stefański inicjator powstania książki, Jan Antoni Kłys - Magazyn Policki oraz Wiesiek Gaweł. Nie zabrakło podsumowującego głosu burmistrza, który wyraził satysfakcję z powstania kolejnej cennej pozycji wydawniczej w Policach. Na zakończenie dyrektor Biblioteki poinformowała obecnych o prezencie jaki wszyscy otrzymali, darmowym egzemplarzu książki. Teraz zainteresowani będą mogli książkę nabyć w Czytelni Regionalnej Biblioteki Miejskiej w cenie 50 złotych za egzemplarz. Po tej informacji do gości ze Szczecina ustawiła się długa kolejka po dedykacje i autografy autorów. Tego dnia Biblioteka zamknęła swe podwoje grubo po godzinie 20.00 jako, że nastąpiły kuluary przy kawie i cieście.Na zdjęciach od góry:
1. Miłe Panie z Biblioteki Miejskiej z Wiolettą Kołodziejczyk na czele,
2. Autorzy artykułów w książce - od lewej Marek Dworaczyk, Grzegorz Ciechanowski, Paweł Knap, ks. Robert Włodkowski, Krzysztof Guzikowski i Waldemar Potkański,
3. Uczestnicy promocji
4. Wiesław Gaweł, autor „Rysu Historycznego Polic” - 1993,
5. Burmistrz Polic Władysław Diakun,
6. Witold Stefański,
7. Przyjemnie przewodzić promocji w tak zacnym gronie,
8. Okładka nowej, cennej polickiej pozycji książkowej.

Foto - Jan i Andrzej Kowalik

Komentarze