Gawęda w MOK

W środę 26 września w sali konferencyjnej MOK zgromadziła się pokaźna, bo około 40 osobowa grupa policzan. Zaprosiłem ich na spotkanie z Bartoszem Sitarzem, policzaninem magistrantem US który popełnił interesującą pracę magisterską. Jej treścią były powojenne dzieje Obwodu Weleckiego potem Powiatu Szczecińskiego. Te czasy interesują Bartka szczególnie. Stąd tematem gawędy były „Police i okolice w pierwszych latach powojennych 1945-1950”.Podczas spotkania prelegent nakreślił genezę zmian terytorialnych od ustanowienia Powiatu Randow, poprzez ustalanie granicy państwa po zakończeniu wojny aż po ustanowienie granicy Powiatu Szczecińskiego. Opowiadał o przybyciu Polaków w okolice Polic, o utworzeniu Enklawy Polickiej, demontażu fabryki benzyny syntetycznej, o powolnym rozwoju i zagospodarowaniu nowych terenów, zakładaniu małych zakładów rzemieślniczych, sieci handlowej. Zaprezentował kopie wielu ważnych dokumentów, pieczęci urzędowych. Całość była poparta pokazem multimedialnym. Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja, padały pytania. Ciekawa była wypowiedź pana Romana Choroszyńskiego - przewodniczącego MRN w latach 1962-1972, który przypomniał obecnym obraz Polic we wczesnych latach powojennych.Spotkanie było ciekawe. Bartosz zaprezentował się po raz pierwszy tak szerokiemu audytorium i teraz wypada czekać na wydanie pozycji książkowej jego autorstwa, być może jeszcze w tym roku.

jan

foto - Wiesław Gaweł i Dominik Wołyński

Komentarze