Średniowieczne Police - kalendariumDzieje Polic kryją wiele tajemnic, niewyjaśnionych zdarzeń. Im bliżej nas, tym więcej faktów, popartych materiałami zapamiętanych momentów. Także postęp cywilizacyjny powoduje, że łatwiej poznawać historię czasów współczesnych, niż tą sprzed stuleci. Nie ruszając się zza domowego biurka możemy szperać w archiwach wielu instytucji historycznych. Jednak czynnik ludzki, humanistyczny nie zanika. Lepiej wziąć do ręki księgę z pożółkłymi stronami i precyzyjnymi rycinami, niż skorzystać z e-booka
 
Średniowiecze jest słabo znane wśród policzan zajmujących się historią regionalną. Pewnie z tego powodu, że niewiele zachowało się śladów ikonograficznych dotyczących miasta w tym okresie. Większość materiałów, w których przewija się nazwa miasta i ościennych miejscowości nie jest w oryginale. To z reguły kopie z Pommersches Urkundenbuch (1868-1906). A i tak jest ich mało. Tym samym kalendarium wydarzeń średniowiecznych Polic jest nader szczupłe. Stąd liczy się każda nowa informacja o mieście w tamtym okresie.
Korzystając z dostępnych mi materiałów m.in. z konferencji na 750-lecie Polic (MOK-jesień 2010 r.) pokusiłem się o sporządzenie kalendarium wydarzeń między 1249 a 1339 rokiem. Oto one:1249 - pierwsza wzmianka o Policach dotycząca rycerza Bartłomieja - Bartholomeus de Polyz
27.10.1253 - wizyta Barnima I (1210-1278) w Policach. Wydanie dokumentu księcia dotyczącego sprzedaż wsi Pomorzany - Pommersdorf Szczecinowi
1254 - potwierdzenie przez Barnima I mieszkańcom wsi należących do cystersów z Kołbacza prawa połowów węgorzy w Odrze do posiadłości rycerza Bartłomieja z Polic
1260 - nadanie Policom praw miejskich magdeburskich z rąk księcia pomorskiego Barnima I Dobrego

 

1262 i 1269 - wzmiankowanie w dokumentach Ziemii Polickiej - terra Poliz
1269 - porozumienie graniczne Barnima I z biskupem kamieńskim Hermanem z zaznaczeniem, że dziesięciny z miasta Police należały do polickiej parafii
22.11.1292 - w Dyminie (Demmin) wystawiono dokument stwierdzający, że Police zostały nadane w lenno Ottonowi Drake na takich samych prawach jakie posiadali rycerze Johann i Gottfried von Greifenberg
22.11.1294 - książę Bogusław IV (1254-1309) nadał Policom prawo - Landstricht określając terytorium na którym ono obowiązuje z zakazem budowy na nim karczmy w odległości 1 mili na wschód i na południe
1294 - powołanie rady miejskiej w Policach
1298 - książę Otton I (1279-1334) nadał braciom Gobello i Janowi von Hovene miejsce pod Mścięcinem, zwanym grodziskiem oraz wyspę Wopak ze wszystkimi wolnościami i prawami
1298-1299 - podporządkowanie kościołowi w Policach kościoły w Jasienicy - Jaseniz, Leśnie - Leese i Siedlicach - Hakelwerch
31.10.1299 - Otton von Drake przekazał klasztorowi augustianów w Tatyni -Gobelenhagen i młyn w osadzie Knypetaf (Duchow-Duchowo)

 
 
1300 - w dokumencie wymienione jest istnienie w Policach ławy miejskiej
1308 - książę Otton I potwierdził nadanie klasztorowi augustianów wsi Kuhhagen, Duchow, Jasienicy
24.3.1321 - ród von Drake sprzedał Police Szczecinowi wraz z wszelkimi prawami, dochodami, sądownictwem, wzgórzem z grodem i wyspą Chimel
1333 - odnotowanie w dokumencie istnienia grodu leżącego między Mścięcinem a Policami. Rada miejska Szczecina sprzedała Burchardowi von Schwennenz - mieszczaninowi szczecińskiemu ¼ wsi Mścięcino nazwanej grodziskiem, (obszar między wsią a Policami)
1339 - wizyta księcia Ottona I w Policach.
jan
  1. książę pomorski Barnim I
  2. pieczęć Barnima I
  3. pamiątkowa tablica w rynku ufundowana na 750-lecie grodu
Komentarze