Kamienica nad Łarpią


Secesyjna kamienica z początku XX w. stojąca przy ul. Konopnickiej opodal rynku zawsze podobała mi się. Na początku lat 90. XX w. na I piętrze mieściła się w niej redakcja dwutygodnika samorządowego „Gazety Polickiej”. Odwiedzałem ją dwu-trzykrotnie w tygodniu zanosząc teksty do kolejnego numeru gazety.
W kilku pomieszczeniach gnieździł się też Miejski Ośrodek Kultury, a Izabela Ostrowska, dziś Worona  prowadziła w kamienicy swój "Teatr Krzywy". Swego czasu zamarzyło mi się urządzenie w owym budynku muzeum miejskiego. Wyborna lokalizacja. Była też ciekawa propozycja ówczesnej sekretarz gminy Róży Kłys, aby muzeum urządzić w byłych pomieszczeniach po kolegium orzekającym w budynku, w którym do dziś funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego. Jeszcze lepsze miejsce. Niestety pomysł nie wypalił, powstała Galeria Historyczna Polic, która radzi sobie z ciasnotą, ale jednocześnie z powodzeniem  prowadzi działalność edukacyjną w Miejskim Ośrodku Kultury.W tym świątecznym tekście zamieszczam dwa zdjęcia. Jedno przedstawia muzeum w Cedyni, drugie zaś wspomnianą policką kamienicę przy ul. Konopnickiej. Prawda, że są bardzo podobne i ładne? W polickim obiekcie też mogłoby funkcjonować muzeum miejskie. Bliskość rynku, rzeki Łarpii, atmosfera starego miasta…
jan

Komentarze