Zabawy z historią


Niepubliczna Szkoła Podstawowa Elan Vital w Przęsocinie przy ul. Szkolnej 1 stosuje rozmaite formy edukacji swoich podopiecznych. Sporo różnych przedsięwzięć zostało już zrealizowanych. Ostatnim pomysłem było nawiązanie kontaktu i realizacji trzech spotkań historyczno-kulturalnych z Galerią Historyczną Polic.
Dwa odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury, ostatnie w Przęsocinie. W GHP dzieci poznały zarys historii miasta, wygląd i przeznaczenie starych przedmiotów codziennego użytku, herb miasta, jego kolory. Teresa Kulik zajęła się zabawami plastycznymi, wykonaniem prac plastycznych o charakterze regionalnym.


Ostatnie trzecie spotkanie nastąpiło w piątek 13 maja b.r. na miejscu w Przęsocinie. Dzieci pomaszerowały ulicami wsi zatrzymując się przy filii MOK, pobliskim pomniku z nową tablicą informacyjną, starą niewielką remizą strażacką, zabytkowym kościele. Zwiedzili jego wnętrze, zwracając uwagę na charakterystyczne wyposażenie świątyni. Całość zakończyły zabawy plastyczne w szkole oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Komentarze